Studijní osnovy

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

Tyto podpory ke studiu personálního managementu jsou vypracovány opět podle vysokoškolských sylabů CUNI a VUT. Vývoj managementu Historický vývoj Jednotlivé etapy Manažer v organizaci Manažerské role Obsah manažerské role Kompetence manažera Styly manažerské práce...

ZÁKLADY MANAGENENTU

Základy managementu jsou určeny studentům středních škol. Jsou zpracovány podle maturitních otázek na referáry-seminárky.cz a blog.zarohem.cz. Doplňují je osnovy podle Petra Pálka do předmětu Základy managementu. Poslání managementu Organizační management Manažeři Vývojové tendence v...

MIKROEKONOMIE

Stejně jako osnovy do makroekonomie tak aji otázky do mikroekonomie jsou sestaveny na sylabech vysokých škol, např. MZLU, VŠE nebo TUL. 1. Analýza poptávky Teorie spotřebitele chování spotřebitele indiferenční analýza substituty a komplementy lhostejné...

MAKROEKONOMIE

Otázky do makroekonomie jsou postaveny na sylabech vysokých škol, např. VŠE a UTB. Úvod do makroekonomie význam makroekonomie základní makroekonomické subjekty makroekonomický koloběh základní makroekonomické ukazatele Makroekonomické agregáty hrubý domácí produkt metody výpočtu hrubého...

ZÁKLADY EKONOMIE

Otázky do základů ekonomie jsou vypracovany podle maturitnich osnov gymnázia a obchodní akademie, proto jich je tolik. Ale zase pokryjí témata, která se probírají snad na všech typech středních škol. Finanční trh dělení kapitálový...

MARKETING

Otázky jsou vypracované za podpory maturita.cz, miras.cz a mechatronik.blog.cz, podle kterých jsme kompletovali a doplnovali maturitni otazky z marketingu, abychom pokryli co nejširší oblast tohoto předmětu a vyhověli tak co největšímu množství z Vás....

VEŘEJNÉ FINANCE

Byly použity zkouškové otázky z předmětů Veřejné finance na Hospodářské fakultě TUL a VŠE. Veřejné finance Základní pojmy Vazby na ekonomii veřejných financí Příčiny rozvoje veřejných financí Argumenty, funkce a principy Makro a mikroekonomické...

MEZINÁRODNÍ FINANCE

K sestavení těchto studijních opor bylo použito sylabů z předmětů Mezinárodná finance na PEF MZLU a VSE. Definice mezinárodních financí, rozdělení segmentů vytvářející mechanismus Definice platební bilance, její struktura a metodologické principy jejího sestavování...

PODNIKOVÉ FINANCE

K vypracování těchto učebních opor byly použity tématické okruhy ke státnicím na VŠE obor finance podniku a metodické listy předmětu Podnikové finance a finanční plánování VŠFS. Běžné, krátkodobé financování, cash flow a řízení pracovního...