Studijní osnovy

ANGLIČTINA

Maturitní otázky do angličtiny podle osnov gymnázií. Otázky jsou si velice podobné, některé se liší svým názvem, ale v podstatě pokrývají stejné téma. Doplnili jsme i gramatiku. KONVERZACE Housing My Daily Programme My Hobbies...

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Maturitní otázky do základů společenských věd obsahují oblasti, které jsou postupně v rámci toho předmětu probírány. Obsahuje pychologii, socilogii, filozofii, logiku, základy práva, státovědu, etiku a ekonomii, dokonce i úvod do pedagogiky. Sociologie pojem...

NĚMČINA

Maturitní otázky do němčiny jsou snad všude stejné. Občas se jinak jmenují, ale obsah se příliš neliší. Tady jsme Vám nachystali jejich seznam. Navíc se nám podařilo je doplnit o gramatickou část. KONVERZACE Meine...

DĚJEPIS

Otázky do dějepisu jsou podle osnov gymnázií ze stejného důvodu jako je uveden u otázek do zeměpisu. Je zde několik hlavních bodů. Ke každému jsou vyjmenované důležité události, ke kterým by se měl člověk...

ZEMĚPIS

Maturitní otázky ze zeměpisu jsou podle osnov gymnázií, protože právě tam je tento předmět celkem podrobně probírán a díky tomu by měli otázky vyhovovat velkému množství studentů tak, aby si zde našel každý to,...

POJIŠŤOVNICTVÍ

Zase jsme sáhli po okruzích na SZZ pro bakalářské studium na VŠE a pro změnu doplnily sylaby z předmětu pojišťovnictví na MZLU. Základní pojmy pojistné podmínky pojistná smlouva pojistné plnění pojistné pojistník pojistitel pojištěný...

BANKOVNICTVÍ

Tato oblast otázek je vypracována na základě státnicových okruhů pro bakalářské studium na VŠE a jsou doplněny sylabem pro předmět bankovnictví na VSFS. Vznik a vývoj forem peněz, nabídka a poptávka po penězích emise...

DAŇOVÁ SOUSTAVA

V maturitních osnovách jsme našli otázky na daňovou soustavu jen velmi zřídka, tak jsme se podívali do sylabů vysokých škol a na stránky business info.cz. Tato problematika je poměrně rozsáhlá, ale to, co jsme...

ÚČETNICTVÍ

Maturitní otázky z účetnictví jsou celkem podrobně rozpracovány. Mohou je vyžít nejen středoškoláci z obchodních akademií, ale také studenti vysokých škol je mohou využít. Princip účtování je pořád stejný, takže tyto otázky jsou tak...

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

Vypracováno na základě sylabů a zkouškových otázek vysokých škol VŠE a VUT. Úvod Management v podnikání Základní pojmy Klasické a moderní pojetí strategie Rozvoj moderního managementu Manažer – hlavní role a vlastnosti Teorie strategického...